Όροι Χρήσεις

Όλο το περιεχόμενο μέσα στον ιστοχώρο της First Aid Greece παρέχεται για τις γενικές πληροφορίες μόνο, και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως υποκατάστατο των ιατρικών συμβουλών του γιατρού σας ή οποιουδήποτε επαγγελματία ιατρικής περίθαλψης. Η First Aid Greece δεν είναι αρμόδια ή υπεύθυνη για οποιαδήποτε διάγνωση που γίνεται από ένα πρόσωπο βασισμένο στο περιεχόμενο του ιστοχώρου First Aid Greece.

Η FirstAidGreece δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε εξωτερικών ιστοσελιδών που αναφέρετε σε αυτούς,δεν εμπορεύτε κάποιο εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία αυτών. Πάντα συμβουλευθείτε το γιατρό εαν ανισηχήτε για οποιονδήποτε λόγο.

Ο νόμος του καλού Σαμαρίτη

Οι νόμος του καλού Σαμαρίτη (τοπικοί νόμοι) θεσπίζονται για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους. Γενικότερα προστατεύει αυτούς που προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθεια σε εκείνους που την έχουν ανάγκη. Δημιουργούνται για να παρέχουν ασυλία και να είναι ενάντια στην ευθύνη. Γενικά, υπάρχουν έξι τρόποι που πρέπει να ενεργήσετε για να προστατευθείτε από τους νόμους του καλού Σαμαρίτη. Και αυτοί είναι: :-

  • Μόνο παρέχετε την βοήθεια που είναι στα πλαίσια της κατάρτισή σας ως Emergency First Responder.
  • Ζητήστε την άδεια να βοηθήσετε.
  • Πράξτε καλόπιστα.
  • Να μην είστε απερίσκεπτος ή αμελής.
  • Συμπεριφερθείτε σαν συνετό πρόσωπο.
  • Μην εγκαταλείψτε τον ασθενή μόλις άφου του έχετε δώσει βοήθεια. Η εξαίρεση σε αυτό είναι εάν πρέπει να το κάνετε για να προστατευσετε τον εαυτό σας από κάποιο κίνδυνο.Γλώσσα English Ελληνικά